Målgruppe:
Alle som er involvert i garantier og kausjoner ved avtaleinngåelse og ellers  

Tema:

Bedrifter eller personer som garanterer/kausjonerer for andres gjeld, risikerer i ytterste konsekvens tvangssalg og konkurs hvis kravet ikke betales av hovedskyldneren. Dermed blir det viktig å få tydelig frem hvilket ansvar som følger av garantien, og når ansvaret inntrer. Praktiske spørsmål er hvor stort ansvaret er, hvor langt kreditorene må gå på skyldneren før de kan kreve oppgjør av garantisten, og hvilke regler som gjelder for regressoppgjøret.

I seminaret gjennomgår vi de ulike formene for garantier og kausjoner,  fra banker, morselskap og fra andre. Garantier for oppfyllelse av en leveranse gjennom morselskapsgarantier og «comfort lettters» vil også bli forklart. 

Tid og sted:  
Torsdag 25.februar kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholder: 
Advokat Per Våland Mauritzen
 

Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!